ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ    / ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ  RSS 2.0 

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ, 4K-3D-ICG ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ» για την κάλυψη των αναγκών του Π.Γ.Ν.Π. «Παναγία η Βοήθεια»

. (19/01/2022)

περισσότερα »

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Μ.Ε.Ν.» για την κάλυψη των αναγκών του Π.Γ.Ν.Π. «Παναγία η Βοήθεια»

. (19/01/2022)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για παραγωγή Προωθητικού Υλικού έργου INTECMED

. (24/12/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση πρόθεσης απευθείας ανάθεσης Προμήθειας Εξοπλισμού Γραφείου του έργου MEDST@RTS του Συγχρηματοδοτούμενου ΠρογράμματοςENICBCMED.

. (25/11/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Παροχής Υπηρεσιών για την «ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (JTP) ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ WEB ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (TWS)» για την υλοποίηση του έργου MEDSt@rts του Προγράμματος ENI CBCMED 2014-2020

. (25/10/2021)

περισσότερα »

«Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας της Διακήρυξης Hub Manager για το CREATIVE@HUBS»

Το Επιμελητήριο Αχαΐας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης, Διαχείρισης & Συντονισμού του Δημιουργικού Κόμβου (Business Development Managers) στα πλαίσια του έργου «Creative@Hubs» του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία – Interreg Greece –Italy 2014-2020». (20/10/2021)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΡΑΞΟΥ

Περίληψη προκήρυξης δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για με την εκμίσθωση χώρου προς άσκηση και εκμετάλλευση του δικαιώματος λειτουργίας καταστήματος πώλησης χειροποίητων κοσμημάτων, τουριστικών ειδών και ειδών ένδυσης, υπόδησης και ταξιδίου στον Κρατικό Αερολιμένα Αράξου (ΚΑΑΞ) για τρία (3) έτη. (08/10/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση υπ’αριθμ. ΣΜΕ 2/2021 για τη σύναψη μίσθωσης έργου, στα πλαίσιo του έργου «INTECMED - Incubators for innovation and technological transfer in the Mediterranean» του προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020

. (21/09/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υπολογιστών και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού , στα πλαίσιo του έργου «INTECMED - Incubators for innovation and technological transfer in the Mediterranean» του προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020

. (21/09/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Παροχής Υπηρεσιών «10 Προωθητών Πακέτου Χρηματοδοτικών και λοιπών Υποστηρικτικών Εργαλείων ανάπτυξης Νέας Επιχείρησης και την λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης» για την υλοποίηση του έργου MEDSt@rts του Προγράμματος ENI CBCMED 2014-2020

. (31/08/2021)

περισσότερα »
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.25/2021 Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ ¨Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ'' (12/05/2021)
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών «Οικονομικής Διαχείρισης» στo πλαίσιo του έργου «INTECMED - Incubators for innovation and technological transfer in the Mediterranean» του προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020 (21/04/2021)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.12/2021 Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ ¨Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ" (09/04/2021)
Διακήρυξη για την προμήθεια ενός «Χειρουργικού ΩΡΛ συστήματος ενδοσκόπησης HD με εργαλεία» - Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ". (08/04/2021)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ) (12/03/2021)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ για την υλοποίηση του έργου MedSt@rts του Προγράμματος ENICBCMED 2014-2020 (09/03/2021)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ για την υλοποίηση του έργου MedSt@rts του Προγράμματος ENICBCMED 2014-2020 (09/03/2021)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (Ιαπωνία, Κορέα) (25/02/2021)
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ » του CREATIVE@HUBS (23/02/2021)
Γ.Ν.Π. Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Τεσσάρων (4) Μηχανημάτων του Αναισθησιολογικού Τμήματος» (09/02/2021)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ››