ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ    / ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ  RSS 2.0 

Ανακοίνωση πρόθεσης απευθείας ανάθεσης Προμήθειας Εξοπλισμού Γραφείου του έργου MEDST@RTS του Συγχρηματοδοτούμενου ΠρογράμματοςENICBCMED.

. (25/11/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Παροχής Υπηρεσιών για την «ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (JTP) ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ WEB ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (TWS)» για την υλοποίηση του έργου MEDSt@rts του Προγράμματος ENI CBCMED 2014-2020

. (25/10/2021)

περισσότερα »

«Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας της Διακήρυξης Hub Manager για το CREATIVE@HUBS»

Το Επιμελητήριο Αχαΐας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης, Διαχείρισης & Συντονισμού του Δημιουργικού Κόμβου (Business Development Managers) στα πλαίσια του έργου «Creative@Hubs» του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία – Interreg Greece –Italy 2014-2020». (20/10/2021)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΡΑΞΟΥ

Περίληψη προκήρυξης δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για με την εκμίσθωση χώρου προς άσκηση και εκμετάλλευση του δικαιώματος λειτουργίας καταστήματος πώλησης χειροποίητων κοσμημάτων, τουριστικών ειδών και ειδών ένδυσης, υπόδησης και ταξιδίου στον Κρατικό Αερολιμένα Αράξου (ΚΑΑΞ) για τρία (3) έτη. (08/10/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση υπ’αριθμ. ΣΜΕ 2/2021 για τη σύναψη μίσθωσης έργου, στα πλαίσιo του έργου «INTECMED - Incubators for innovation and technological transfer in the Mediterranean» του προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020

. (21/09/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υπολογιστών και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού , στα πλαίσιo του έργου «INTECMED - Incubators for innovation and technological transfer in the Mediterranean» του προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020

. (21/09/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Παροχής Υπηρεσιών «10 Προωθητών Πακέτου Χρηματοδοτικών και λοιπών Υποστηρικτικών Εργαλείων ανάπτυξης Νέας Επιχείρησης και την λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης» για την υλοποίηση του έργου MEDSt@rts του Προγράμματος ENI CBCMED 2014-2020

. (31/08/2021)

περισσότερα »

Επαναπροκήρυξη Ανακοίνωσης Πρόσκλησης για την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή στo πλαίσιo του έργου «INTECMED - Incubators for innovation and technological transfer in the Mediterranean» του προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού καιοικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών «Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή» του έργου «INTECMED – Incubators for innovation and technological transfer in the Mediterranean». Η σύμβαση ορίζεται στα πλαίσια του έργου «INTECMED – Incubators for innovation and technological transfer in the Mediterranean» του προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020.   Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρ..... (24/08/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση υπ’αριθμ. ΣΜΕ 1/2021 για τη σύναψη μίσθωσης έργου, στα πλαίσιo του έργου «INTECMED - Incubators for innovation and technological transfer in the Mediterranean» του προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020

. (30/07/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Πρόσκλησης για την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή στo πλαίσιo του έργου «INTECMED - Incubators for innovation and technological transfer in the Mediterranean» του προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020

. (29/07/2021)

περισσότερα »
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.40α/2021 Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ ''Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ'' (12/07/2021)
Πρόσκληση Εκπαιδευτή Σεμιναρίου MedSt@rts (29/06/2021)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.40/2021 Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ ''Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ'' (18/06/2021)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.27/2021 Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ" (28/05/2021)
Περίληψη της αριθμ. 27/2021 διακήρυξης του Νοσηλευτικού Ιδρύματος ( Γ. Ν. Π. Αγιος Ανδρέας) για την Προμήθεια « ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ». CPV 33731110-7 συνολικού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 200.000,00 Ευρώ (27/05/2021)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.7/2019 Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ ¨Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ'' (26/05/2021)
Ανακοίνωση Πρόσκλησης για «Προμήθεια Υπηρεσιών Διοργάνωσης 7 Web Local Forums» για την υλοποίηση του έργου MEDSt@rts του Προγράμματος ENI CBCMED 2014-2020 (18/05/2021)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.25/2021 Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ ¨Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ'' (12/05/2021)
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών «Οικονομικής Διαχείρισης» στo πλαίσιo του έργου «INTECMED - Incubators for innovation and technological transfer in the Mediterranean» του προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020 (21/04/2021)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.12/2021 Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ ¨Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ" (09/04/2021)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ››