ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ    / ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ  RSS 2.0 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ για την υλοποίηση του έργου PITSTOP του Προγράμματος Interreg V-A Greece – Italy (EL-IT) 2014-2020

. (14/06/2019)

περισσότερα »

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής, για την περιοδική προμήθεια άρτου και αρτοσκευασμάτων προς κάλυψη αναγκών Μονάδος

. (12/06/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ MULTIPURPOSE CENTER για την υλοποίηση του έργου «TeleICCE» του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία – Interreg Greece –Italy 2014-2020

. (21/05/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή «Υπηρεσιών σχεδιασμού έρευνας και έρευνας αγοράς, υπηρεσιών εκπαίδευσης ενηλίκων και άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες συμβουλευτικής σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων» στα πλαίσια του έργου «TeleICCE» του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία – Interreg Greece –Italy 2014-2020»

. (21/05/2019)

περισσότερα »

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ( ΠΑΓΩΤΑ ) απο την ΣΕΤTΗΛ

. (09/05/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ PIT STOP για την υλοποίηση του έργου PIT STOP του Προγράμματος Interreg V-A Greece – Italy (EL-IT) 2014-2020

. (02/05/2019)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ PITSTOP για την υλοποίηση του έργου PITSTOP του Προγράμματος InterregV-AGreece–Italy (EL-IT) 2014-2020

. (16/04/2019)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ PITSTOP για την υλοποίηση του έργου PITSTOP του Προγράμματος InterregV-A Greece–Italy (EL-IT) 2014-2020

. (16/04/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ PITSTOP για την υλοποίηση του έργου PIT STOP του Προγράμματος Interreg V-A Greece – Italy (EL-IT) 2014-2020

Το Επιμελητήριο Αχαΐας προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα νομικά ή φυσικά πρόσωπα να καταθέσουν εντός επτά (7) ημερών σφραγισμένο κλειστό φάκελο με την προσφορά τους για την προμήθεια και παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης εξοπλισμού σκίασης ως τμήμα της δράσης Δημιουργία του εργαστηρίου PIT STOP, αξίας 1.736,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων, σύμφωνα με τα ακόλουθα. Το Επιμελητήριο Αχαΐας συμμετέχει ως εταίρος στο έργο με τίτλο «Innovation Pathways  for Urban development» ..... (04/04/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ PIT STOP για την υλοποίηση του έργου PIT STOP του Προγράμματος Interreg V-A Greece – Italy (EL-IT) 2014-2020

Το Επιμελητήριο Αχαΐας προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα νομικά ή φυσικά πρόσωπα να καταθέσουν εντός επτά (7) ημερών σφραγισμένο κλειστό φάκελο με την προσφορά τους για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ως τμήμα της δράσης Δημιουργία του εργαστηρίου PIT STOP, αξίας 1.750,88€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων (03/04/2019)

περισσότερα »
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΩΝ - για συντήρηση και ανάπτυξη πρασίνου, φυτών και δένδρων στον περιβάλλοντα χώρο των ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ και ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. (08/04/2014)
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ, ΧΥΜΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ στο ΚΨΜ του Στρατοπέδου "ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ" στο ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (02/04/2014)
Περίληψη Προκήρυξης Αριθμός Προκήρυξης: 01/592-20.01.14 Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με Κριτήριο Κατακύρωσης την πλέον Συμφέρουσα Προσφορά Το Επιμελητήριο Ευβοίας ως αναθέτουσα αρχή, που εδρεύει στην Χαλκίδα οδός Ελ. Βενιζέλου 12 προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών Υλοποίησης και Συντονισμού δράσεων στα πλαίσια του προγράμματος Προώθηση Οίνου σε Τρίτες Χώρες (ΗΠΑ, ΚΙΝΑ & ΕΛΒΕΤΙΑ). (07/02/2014)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Προμήθεια & Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών & Λογισμικού στα πλαίσια της πράξης: «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Πάτρας» (14/11/2013)
Διακήρυξης Διαγωνισμού για το έργο: «Συμπληρωματικά Έργα Υποδομής στον Χερσαίο Χώρο του Ν. Λιμένα Πατρών: ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «Εξοπλισμός πύλης ελέγχου Ν. Λιμένα Πατρών» (17/10/2013)
ΣΕΤΤΗΛ ( Πύργος ) - Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Αναψυκτικών, Μπύρας, Χυμών, Νερού και Ροφημάτων γαι τις ανάγκες του ΚΨΜ - στις 22/10/2013 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της ΣΕΤΤΗΛ στο Πύργο -Πληροφορίες στα Τηλέφωνα 26210-25506 κ' 7, εσωτερικό 6140 (16/10/2013)
ΣΕΤΗΛ (Πύργος) - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΤΟΥ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ - 21 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της ΣΕΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στο 26210-25506,7 Εσωτερικό 6140 (08/10/2013)
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ - Διαγωνισμός για την προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων ξυλουργικών εργασιών (01/10/2013)
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΑΧΑϊΑΣ - Ανοικτός διαγωνισμός για ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαϊας (26/09/2013)
ITYE - Διεθνής διαγωνισμός με τίτλο, "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ" (16/09/2013)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ››