ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ    / ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ  RSS 2.0 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ για την υλοποίηση του έργου PITSTOP του Προγράμματος Interreg V-A Greece – Italy (EL-IT) 2014-2020

. (14/06/2019)

περισσότερα »

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής, για την περιοδική προμήθεια άρτου και αρτοσκευασμάτων προς κάλυψη αναγκών Μονάδος

. (12/06/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ MULTIPURPOSE CENTER για την υλοποίηση του έργου «TeleICCE» του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία – Interreg Greece –Italy 2014-2020

. (21/05/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή «Υπηρεσιών σχεδιασμού έρευνας και έρευνας αγοράς, υπηρεσιών εκπαίδευσης ενηλίκων και άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες συμβουλευτικής σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων» στα πλαίσια του έργου «TeleICCE» του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία – Interreg Greece –Italy 2014-2020»

. (21/05/2019)

περισσότερα »

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ( ΠΑΓΩΤΑ ) απο την ΣΕΤTΗΛ

. (09/05/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ PIT STOP για την υλοποίηση του έργου PIT STOP του Προγράμματος Interreg V-A Greece – Italy (EL-IT) 2014-2020

. (02/05/2019)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ PITSTOP για την υλοποίηση του έργου PITSTOP του Προγράμματος InterregV-AGreece–Italy (EL-IT) 2014-2020

. (16/04/2019)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ PITSTOP για την υλοποίηση του έργου PITSTOP του Προγράμματος InterregV-A Greece–Italy (EL-IT) 2014-2020

. (16/04/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ PITSTOP για την υλοποίηση του έργου PIT STOP του Προγράμματος Interreg V-A Greece – Italy (EL-IT) 2014-2020

Το Επιμελητήριο Αχαΐας προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα νομικά ή φυσικά πρόσωπα να καταθέσουν εντός επτά (7) ημερών σφραγισμένο κλειστό φάκελο με την προσφορά τους για την προμήθεια και παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης εξοπλισμού σκίασης ως τμήμα της δράσης Δημιουργία του εργαστηρίου PIT STOP, αξίας 1.736,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων, σύμφωνα με τα ακόλουθα. Το Επιμελητήριο Αχαΐας συμμετέχει ως εταίρος στο έργο με τίτλο «Innovation Pathways  for Urban development» ..... (04/04/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ PIT STOP για την υλοποίηση του έργου PIT STOP του Προγράμματος Interreg V-A Greece – Italy (EL-IT) 2014-2020

Το Επιμελητήριο Αχαΐας προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα νομικά ή φυσικά πρόσωπα να καταθέσουν εντός επτά (7) ημερών σφραγισμένο κλειστό φάκελο με την προσφορά τους για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ως τμήμα της δράσης Δημιουργία του εργαστηρίου PIT STOP, αξίας 1.750,88€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων (03/04/2019)

περισσότερα »
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ή ανά είδος, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνημμένα ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. (06/09/2013)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός με τίτλο " ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ" (28/08/2013)
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ - Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια 2 κινητών μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΚΙΜ) (02/08/2013)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ για α) Περισυλλογή αδέσποτων ζώων β) Πάρκινγκ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ και γ) Κυλικείο ΡΟΪΤΙΚΩΝ (25/07/2013)
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για ανάδειξη προμηθευτή ειδών κυλικείου για το ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΥΖΩΝΩΝ στο ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ. Ημ/νία διαγωνισμού 16 Ιουλίου 2013 και ώρα 09:00. Πληροφορίες στο 26310-22221, ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (11/07/2013)
Διεθνή Ανοικτό διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης εκατόν ενενήντα οχτώ χιλιάδων ΕΥΡΩ (€ 198.000) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την επιλογή αναδόχου του έργου «Προμήθεια Αναλωσίμων» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά ανά ομάδα. (03/07/2013)
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ κ' ΕΚΔΟΣΕΩΝ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" - Ανοικτός Διαγωνισμός για "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ και ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ του ΙΤΥΕ Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Ετους 2013-14" (28/05/2013)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - Δημόσιοι ανοικτοί διαγωνισμοί για α) Προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ και β) Παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (23/05/2013)
Π.Δ.Ε. - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για "Ανάδειξη μειοδοτών για την προμήθεια εντομοκτόνου δακοκτονίας και ελκυστικών ουσιών" (22/05/2013)
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (15/05/2013)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ››