ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ    / ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ  RSS 2.0 

Ανακοίνωση πρόθεσης απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών «Μελέτης παρακολούθησης και αξιοποίησης αποτελεσμάτων του έργου σε περιφερειακό επίπεδο και διερεύνησης δημιουργίας περιφερειακής συστάδας ενδιαφερόμενων μερών» για την υλοποίηση του έργου AGROINNOECO του Προγράμματος Interreg Balkan Med 2014-2020

. (09/07/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση πρόθεσης απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών «Επισκευών και χρωματισμών του χώρου που θα φιλοξενήσει το πολυχρηστικό HUB του έργου» για την υλοποίηση του έργου TeleICCE του Προγράμματος Interreg Greece-Italy 2014-2020

. (09/07/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ για την υλοποίηση του έργου PITSTOP του Προγράμματος Interreg V-A Greece – Italy (EL-IT) 2014-2020

. (08/07/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ για την υλοποίηση του έργου PITSTOP του Προγράμματος Interreg V-A Greece – Italy (EL-IT) 2014-2020

. (14/06/2019)

περισσότερα »

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής, για την περιοδική προμήθεια άρτου και αρτοσκευασμάτων προς κάλυψη αναγκών Μονάδος

. (12/06/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ MULTIPURPOSE CENTER για την υλοποίηση του έργου «TeleICCE» του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία – Interreg Greece –Italy 2014-2020

. (21/05/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή «Υπηρεσιών σχεδιασμού έρευνας και έρευνας αγοράς, υπηρεσιών εκπαίδευσης ενηλίκων και άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες συμβουλευτικής σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων» στα πλαίσια του έργου «TeleICCE» του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία – Interreg Greece –Italy 2014-2020»

. (21/05/2019)

περισσότερα »

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ( ΠΑΓΩΤΑ ) απο την ΣΕΤTΗΛ

. (09/05/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ PIT STOP για την υλοποίηση του έργου PIT STOP του Προγράμματος Interreg V-A Greece – Italy (EL-IT) 2014-2020

. (02/05/2019)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ PITSTOP για την υλοποίηση του έργου PITSTOP του Προγράμματος InterregV-AGreece–Italy (EL-IT) 2014-2020

. (16/04/2019)

περισσότερα »
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - Δημόσιοι ανοικτοί διαγωνισμοί για α) Προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ και β) Παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (23/05/2013)
Π.Δ.Ε. - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για "Ανάδειξη μειοδοτών για την προμήθεια εντομοκτόνου δακοκτονίας και ελκυστικών ουσιών" (22/05/2013)
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (15/05/2013)
Διαγωνισμός του Ι.Τ.Υ.Ε για " Εκτύπωση και βιβλιοδεσία διδακτικών βιβλίων ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ σχολικού έτους 2013-2014" συνολικής δαπάνης €987.148,50 (17/04/2013)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ - Ανοικτός Διαγωνισμός για "Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Πλατφόρμας iWesternGr. (10/04/2013)
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - από την ΑΠΟΚΕΝΤΡΟΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ. (09/04/2013)
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ ΔΑΚΟΚΟΝΤΟΝΙΑΣ - από τη διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (09/04/2013)
KETX (Πάτρα ) διαγωνισμοί για προμήθεια " ΕΙΔΩΝ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ-ΠΙΤΑΣ" και "ΠΑΓΩΤΩΝ" για τις ανάγκες του ΚΕΤΧ και της ΛΑΦ Πατρών. (20/03/2013)
Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια Θερμογραφικού χαρτιού ή χαρτονιού, κωδικός CPV 22993300-0 (28/02/2013)
H ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ανακοινώνει τη διενέργεια ανοιχτών διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχων καθαρισμού των χώρων των αεροδρομίων ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ κ' ΚΕΡΚΥΡΑΣ στις 14-03-2013 στα γραφεία της Υπηρεσίας (βασ. Γεωργίου 1, ΕΛΛΗΝΙΚΟ) (11/02/2013)


  ‹‹   11  12  13  14  15  16  ››