ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ    / ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ  RSS 2.0 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ «Παροχή Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης Θερμοκοιτίδας Επιχειρήσεων και Διοργάνωσης Διαγωνισμού Ευφυών Επιχειρηματικών Ιδεών» Για την υλοποίηση του έργου PIT STOP του Προγράμματος Interreg Greece - Italy 2014-2020

. (19/09/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ PIT STOP για την υλοποίηση του έργου PIT STOP του Προγράμματος Interreg V-A Greece – Italy (EL-IT) 2014-2020

. (09/09/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τον «Σχεδιασμό, την Ανάπτυξη και την Λειτουργία Ψηφιακής Διαδικτυακής Πλατφόρμας Διασύνδεσης και Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας (ΠΔΒ) και Παρόχων Υπηρεσιών σε αυτές» στα πλαίσια του έργου «TRACES» του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία – Interreg Greece – Italy 2014-2020»

. (09/09/2019)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ HUB για την υλοποίηση του έργου TELEICCE του Προγράμματος Interreg V-A Greece–Italy (EL-IT) 2014-2020

. (09/09/2019)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» Για την υλοποίηση του έργου PIT STOP του Προγράμματος Interreg Greece - Italy 2014-2020

. (09/08/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Υπηρεσίες Διοργάνωσης Θεματικών Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων Διαχείρισης, Προετοιμασίας, Διοργάνωσης και Παροχής Συμβουλευτικής τύπου Mentoring» στα πλαίσια του έργου «SPARC» του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία – Interreg Greece –Italy 2014-2020

. (02/08/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου NETT του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία – Interreg Greece –Italy 2014-2020»

. (02/08/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή «Υπηρεσιών σχεδιασμού και διεξαγωγής έρευνας αγοράς, υπηρεσιών εκπαίδευσης ενηλίκων και άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες συμβουλευτικής σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων» στα πλαίσια του έργου «NETT» του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία – Interreg Greece –Italy 2014-2020»

. (02/08/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ από την ΣΕΤΤΗΛ

, (23/07/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση πρόθεσης απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών «Μελέτης παρακολούθησης και αξιοποίησης αποτελεσμάτων του έργου σε περιφερειακό επίπεδο και διερεύνησης δημιουργίας περιφερειακής συστάδας ενδιαφερόμενων μερών» για την υλοποίηση του έργου AGROINNOECO του Προγράμματος Interreg Balkan Med 2014-2020

. (09/07/2019)

περισσότερα »
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΑΧΑϊΑΣ - Ανοικτός διαγωνισμός για ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαϊας (26/09/2013)
ITYE - Διεθνής διαγωνισμός με τίτλο, "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ" (16/09/2013)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ή ανά είδος, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνημμένα ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. (06/09/2013)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός με τίτλο " ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ" (28/08/2013)
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ - Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια 2 κινητών μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΚΙΜ) (02/08/2013)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ για α) Περισυλλογή αδέσποτων ζώων β) Πάρκινγκ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ και γ) Κυλικείο ΡΟΪΤΙΚΩΝ (25/07/2013)
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για ανάδειξη προμηθευτή ειδών κυλικείου για το ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΥΖΩΝΩΝ στο ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ. Ημ/νία διαγωνισμού 16 Ιουλίου 2013 και ώρα 09:00. Πληροφορίες στο 26310-22221, ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (11/07/2013)
Διεθνή Ανοικτό διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης εκατόν ενενήντα οχτώ χιλιάδων ΕΥΡΩ (€ 198.000) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την επιλογή αναδόχου του έργου «Προμήθεια Αναλωσίμων» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά ανά ομάδα. (03/07/2013)
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ κ' ΕΚΔΟΣΕΩΝ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" - Ανοικτός Διαγωνισμός για "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ και ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ του ΙΤΥΕ Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Ετους 2013-14" (28/05/2013)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - Δημόσιοι ανοικτοί διαγωνισμοί για α) Προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ και β) Παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (23/05/2013)


  ‹‹   11  12  13  14  15  16  17  ››