ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ανακοίνωση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υπολογιστών και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού , στα πλαίσιo του έργου «INTECMED - Incubators for innovation and technological transfer in the Mediterranean» του προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020
21/09/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

INTECMED_LOGO_F29587.jpg

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού καιοικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υπολογιστών και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «INTECMEDIncubators for innovation and technological transfer in the Mediterranean».

Η σύμβαση ορίζεται στα πλαίσια του έργου «INTECMED – Incubators for innovation and technological transfer in the Mediterranean» του προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020.

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη 28/09/2021 και ώρα 12:00 μ.μ.

Η διαδικασία ανοίγματος των προσφορών θα διενεργηθεί στην έδρα της υπηρεσίας μας (Μιχαλακοπούλου 58, ΤΚ 26221, Πάτρα, 1ος όροφος) την Τρίτη 28/09/2021 ,και ώρα 13:30 μ.μ.

 

 

δείτε το επισυναπτόμενο για λεπτομέρειες.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
AnakoinosifpovolisProsforon_Exoplismos_Intecmed_F30774.docx