Ωρες Κοινού Δευτέρα - Παρασκευή: 8.00 π.μ - 14.00 μ.μ
Ωρες Κοινού Δευτέρα - Παρασκευή: 8.00 π.μ - 14.00 μ.μ

Ταυτότητα Έργου/ Project Identity

Ακρωνύμιο Έργου/ Project acronym: EDIFY_EDU
Πρόσκληση/ Call: ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-INNO
Θεματικός Άξονας/ Topic: ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-INNO-EDU-ENTERP
Είδος δράσης/ Type of action: ERASMUS Lump Sum Grants
Διαχειριστική Αρχή χρηματοδότησης: Granting authority: European Education and Culture Executive Agency
Διάρκεια Έργου/ Project Duration: 36 μήνες/ 36 months

Εταιρικό Σχήμα/ Partnership scheme:

 • DUN LAOGHAIRE INSTITUTE OF ART, DESIGN & TECHNOLOGY (IADT)-Ireland
 • DUN LAOGHAIRE RATHDOWN CHAMBER OF COMMERCE (DLRChamber)-Ireland
 • EUROPEAN GRANTS INTERNATIONAL ACADEMY SRL (EGINA SRL)-Italy
 • API SERVIZI SRL SOCIETA UNIPERSONALE (API SERVIZI SRL)-Italy
 • AALTO KORKEAKOULUSAATIO SR (AALTO)-Finland
 • TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTAMISKESKUS RY (TIEKE)-Finland
 • TECHNISCHE UNIVERSITAET DRESDEN (TUD)-Germany
 • PRO ARBEIT – KREIS OFFENBACH (AOR)- KOMMUNALES JOBCENTER (PROARBEIT)-Germany
 • HELLENIC OPEN UNIVERSITY (HOU)-Greece
 • ACHAIKI EPIMELITIRIAKI ANAPTYKSI (ACHADE)-Greece
 • TALENT GARDEN MILANO SRL (TALENTGARDEN)-Milan
 • THE FEMALE FACTOR – VEREIN ZURFORDERUNG DER GLEICHBERECHTIGUNGUND BERUFLICHEN GLEICHSTELLUNGVON FRAUEN IN DER ARBEITSW (TheFemaleFactor)-Austria

Περίληψη Έργου/ Project summary:

Το έργο στοχεύει στην απόκτηση ικανοτήτων και εγκάρσιων δεξιοτήτων σχετικών με τις αρχές της Ισότητας, Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης (στο εξής ΙΔΣ) με ομάδα-στόχο τις σπουδάστριες-τους σπουδαστές στον τομέα της Διοίκησης/ Διαχείρισης, που αποτελούν τα μελλοντικά στελέχη επιχειρήσεων, καθώς και τα εν ενεργεία στελέχη αυτών, δίνοντας έμφαση στις Μικρο-Μεσαίες εταιρείες, οι οποίες αποτελούν και τη ραχοκοκκαλιά της οικονομίας, προκειμένου να τις ενισχύσει ώστε να ανταποκριθούν στο σύγχρονο κοινωνικό μετασχηματισμό. Αυτό το επιτυγχάνει μέσω της: δημιουργίας ενός συστήματος αξιολόγησης δεξιοτήτων, προσφοράς Εκπαιδευτικού Προγράμματος, και της επικύρωσης και αναγνώρισης των νέων αυτών ικανοτήτων.

The project addresses the skills gap in the sector of Management education with regards to competencies on equality, diversity, and inclusion (from now on EDI), which are more and more needed in a complex and fluid society. The project facilitates the acquisition of EDI competencies and transversal skills for management students and managers in business (in particular targeting medium-sized companies), in order to respond to the societal transformation by setting up a system for skill assessment, learning offer and validation and recognition.

Περισσότερες Πληροφορίες/ More information:

 • Ιστότοπος/ Website: https://www.edifyeduproject.eu/
 • Facebook
 • Linkedin: