Ωρες Κοινού Δευτέρα - Παρασκευή: 8.00 π.μ - 14.00 μ.μ
Ωρες Κοινού Δευτέρα - Παρασκευή: 8.00 π.μ - 14.00 μ.μ

Τίτλος έργου: Network’s support for SMEs in the Nautical sector of the Adriatic-Ionian Region PLUS

Ακρωνύμιο Έργου: ECO-NautiNET 1288 PLUS

Πρόγραμμα Χρηματοδότισης: INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION 2014-2020

Προυπολογισμός εργου: 148,169.56 €

Προυπολογισμός για το Επιμελητήριο Αχαίας: 28.028€

Επικεφαλής εταίρος: Επιμελητήριο Αχαΐας

Διάρκεια έργου: 6 μήνες

Εταιρικό Σχήμα:

Το Εταιρικό Σχήμα αποτελείται από:

  1. Επικεφαλής Εταίρος: Επιμελητήριο Αχαΐας
  2. Εταίρος 2: Regional Development Centre Koper
  3. Εταίρος 3: University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture
  4. Εταίρος 4: Croatian Chamber of Economy
  5. Εταίρος 5: NATIONAL CONFEDERATION OF HANDCRAFTS AND OF SMEs – TERRITORIAL ASSOCIATION OF RAVENNA
  6. Εταίρος 6: City of Dubrovnik Development Agency
  7. Εταίρος 7 : Chamber of Commerce and Industry Tirana

Σύντομη Περιγραφή έργου:

Το έργο ECO-NautiNET 1288 PLUS αποτελεί κεφαλαιοποίηση του έργου ECO-NautiNET το οποίο υλοποιήθηκε απο το 2018 έως 30.06.2021, με επικεφαλής πάλι το Επιμελητήριο Αχαίας. Στο πλαίσιο της κεφαλαιοποίησης των επιτυχημένων αποτελεσμάτων του αρχικού έργου, το PLUS στοχεύει να:

-Προωθήσει τα αποτελέσματα του έργου ECO-NautiNET: το Κοινό Σύστημα Διαχείρισης, το Ναυτικό Δίκτυο ECO-NautiNET, την πλατφόρμα για συνεργασία και καινοτομία μεταξύ των ενδιαφερομένων της 3πλής Έλικας σε Εθνικό, Περιφερειακό και Αδριατικής-Ιονίου επίπεδο μέσω Δημόσιων εκδηλώσεων στις περιοχές των εταίρων.

-Προωθήσει την πρακτική χρήσης και εφαρμογής για συνεργασία, καινοτομία και διεθνοποίηση του Κοινού Συστήματος Διαχείρισης, του Δικτύου και της πλατφόρμα σε ΜμΕ, Οργανισμούς Υποστήριξης Επιχειρήσεων και Ερευνητικών & Τεχνολογικών φορέων σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο μέσω διοργάνωσης Εκπαιδευτικών εργαστηρίων, εγχειριδίων και εκδηλώσεων με τοπικούς φορείς.

-Προωθήσει τη δυνατότητα μεταφοράς του Κοινού Συστήματος Διαχείρισης, του Δικτύου και της πλατφόρμας και της πρακτικής εφαρμογής τους σε άλλους διατομεακούς θαλάσσιους τομείς, όπως η ναυτιλία κ.λπ. προσκαλώντας τους ενδιαφερόμενους φορείς στα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια, σε Εκδηλώσεις για τοπικούς ενδιαφερομένους φορείς και σε Δημόσιες εκδηλώσεις. -Βελτιώσει, ενημερώσει και προωθήσει το Κοινό Σύστημα Διαχείρισης  του ECO-NautiNET, της πλατφόρμας Ιστού και του Δικτύου με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί η ανθεκτικότητά τους στον COVID-19 και την επακόλουθη οικονομική κρίση και αυτή των βασικών εμπλεκομένων φορέων και ιδιαίτερα των ΜμΕ του ναυτιλιακού τομέα και άλλων διατομεακών θαλάσσιων τομέων που έχουν επηρεαστεί άμεσα.