Ωρες Κοινού Δευτέρα - Παρασκευή: 8.00 π.μ - 14.00 μ.μ
Ωρες Κοινού Δευτέρα - Παρασκευή: 8.00 π.μ - 14.00 μ.μ

Τίτλος έργου: Network’s support for SMEs in the Nautical sector of the Adriatic-Ionian Region PLUS

Ακρωνύμιο Έργου: ECO-NautiNET 1288 PLUS

Πρόγραμμα Χρηματοδότισης: INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION 2014-2020

Προυπολογισμός εργου: 148,169.56 €

Προυπολογισμός για το Επιμελητήριο Αχαίας: 28.028€

Επικεφαλής εταίρος: Επιμελητήριο Αχαΐας

Διάρκεια έργου: 6 μήνες

Εταιρικό Σχήμα:

Το Εταιρικό Σχήμα αποτελείται από:

  1. Επικεφαλής Εταίρος: Επιμελητήριο Αχαΐας
  2. Εταίρος 2: Regional Development Centre Koper
  3. Εταίρος 3: University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture
  4. Εταίρος 4: Croatian Chamber of Economy
  5. Εταίρος 5: NATIONAL CONFEDERATION OF HANDCRAFTS AND OF SMEs – TERRITORIAL ASSOCIATION OF RAVENNA
  6. Εταίρος 6: City of Dubrovnik Development Agency
  7. Εταίρος 7 : Chamber of Commerce and Industry Tirana

Σύντομη Περιγραφή έργου:

Το έργο ECO-NautiNET 1288 PLUS αποτελεί κεφαλαιοποίηση του έργου ECO-NautiNET το οποίο υλοποιήθηκε απο το 2018 έως 30.06.2021, με επικεφαλής πάλι το Επιμελητήριο Αχαίας. Στο πλαίσιο της κεφαλαιοποίησης των επιτυχημένων αποτελεσμάτων του αρχικού έργου, το PLUS στοχεύει να:

-Προωθήσει τα αποτελέσματα του έργου ECO-NautiNET: το Κοινό Σύστημα Διαχείρισης, το Ναυτικό Δίκτυο ECO-NautiNET, την πλατφόρμα για συνεργασία και καινοτομία μεταξύ των ενδιαφερομένων της 3πλής Έλικας σε Εθνικό, Περιφερειακό και Αδριατικής-Ιονίου επίπεδο μέσω Δημόσιων εκδηλώσεων στις περιοχές των εταίρων.

-Προωθήσει την πρακτική χρήσης και εφαρμογής για συνεργασία, καινοτομία και διεθνοποίηση του Κοινού Συστήματος Διαχείρισης, του Δικτύου και της πλατφόρμα σε ΜμΕ, Οργανισμούς Υποστήριξης Επιχειρήσεων και Ερευνητικών & Τεχνολογικών φορέων σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο μέσω διοργάνωσης Εκπαιδευτικών εργαστηρίων, εγχειριδίων και εκδηλώσεων με τοπικούς φορείς.

-Προωθήσει τη δυνατότητα μεταφοράς του Κοινού Συστήματος Διαχείρισης, του Δικτύου και της πλατφόρμας και της πρακτικής εφαρμογής τους σε άλλους διατομεακούς θαλάσσιους τομείς, όπως η ναυτιλία κ.λπ. προσκαλώντας τους ενδιαφερόμενους φορείς στα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια, σε Εκδηλώσεις για τοπικούς ενδιαφερομένους φορείς και σε Δημόσιες εκδηλώσεις. -Βελτιώσει, ενημερώσει και προωθήσει το Κοινό Σύστημα Διαχείρισης  του ECO-NautiNET, της πλατφόρμας Ιστού και του Δικτύου με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί η ανθεκτικότητά τους στον COVID-19 και την επακόλουθη οικονομική κρίση και αυτή των βασικών εμπλεκομένων φορέων και ιδιαίτερα των ΜμΕ του ναυτιλιακού τομέα και άλλων διατομεακών θαλάσσιων τομέων που έχουν επηρεαστεί άμεσα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site του έργου : 
https://econautinet.adrioninterreg.eu/