Ωρες Κοινού Δευτέρα - Παρασκευή: 8.00 π.μ - 14.00 μ.μ
Ωρες Κοινού Δευτέρα - Παρασκευή: 8.00 π.μ - 14.00 μ.μ
Λίστα Επιχειρήσεων Μελών Επιμελητηρίου

 Μπορείτε να εξάγετε τη λίστα όλων των επιχειρήσεων του επιμελητηρίου μας.

Η λίστα αυτή περιλαμβάνει τις βασικές πληροφορίες κάθε επιχείρησης και συγκεκριμένα:
Επωνυμία, Αντικείμενο Επιχείρησης, Διακριτικός Τίτλος, Τμήμα Επιχείρησης, Α.Φ.Μ., Αριθμός Γ.Ε.Μη., Νομική Μορφή, Κατάσταση επιχείρησης, Ημερομηνία Ίδρυσης, Στοιχεία Διεύθυνσης (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη) και Στοιχεία Επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο).

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση κάνοντας HTTP Request στο API endpoint https://apigw.ea.echamber.gr/statistics/0.1/companies
Για να αποκτήσετε το κλειδί που χρειάζεται το request στο παραπάνω endpoint θα πρέπει να κάνετε εγγραφή στην πλατφόρμα https://apim.ea.echamber.gr/devportal

Εκεί θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο Application, να αιτηθείτε Subscription στο συγκεκριμένο API, και μετά την έγκριση του αιτήματος να εκδώσετε το API Key.

Το αίτημά σας θα περάσει από έγκριση από το επιμελητήριο. Για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το αίτημα σας, καθώς και την έγκριση/απόρριψη αυτής, ενημερώνεστε μέσα από την παραπάνω πλατφόρμα. Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε εδώ.

Παράδειγμα κλήσης:

curl -X GET “https://apigw.ea.echamber.gr/statistics/0.1/demographyApiManager” -H “Authorization: Bearer [YOUR_KEY]”

Λίστα Ενεργών Επιχειρήσεων Ανά Νομική Μορφή

Μπορείτε να εξάγετε τη λίστα όλων των ενεργών επιχειρήσεων του επιμελητηρίου μας, ανά νομική μορφή.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση κάνοντας HTTP Request στο API endpoint https://apigw.ea.echamber.gr/statistics/0.1/companies
Για να αποκτήσετε το κλειδί που χρειάζεται το request στο παραπάνω endpoint θα πρέπει να κάνετε εγγραφή στην πλατφόρμα https://apim.ea.echamber.gr/devportal

Εκεί θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο Application, να αιτηθείτε Subscription στο συγκεκριμένο API, και μετά την έγκριση του αιτήματος να εκδώσετε το API Key.

Το αίτημά σας θα περάσει από έγκριση από το επιμελητήριο. Για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το αίτημα σας, καθώς και την έγκριση/απόρριψη αυτής, ενημερώνεστε μέσα από την παραπάνω πλατφόρμα. Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε εδώ.

Παράδειγμα κλήσης:

curl -X GET “ https://apigw.ea.echamber.gr/statistics/0.1/demographyApiManagerH “Authorization: Bearer [YOUR_KEY]”

Λίστα Θέσεων Τηλεργασίας

Μπορείτε να εξάγετε τη λίστα όλων των ανοικτών θέσεων τηλεργασίας των μελών του επιμελητηρίου μας.

Η λίστα αυτή περιλαμβάνει τις βασικές πληροφορίες κάθε θέσης τηλεργασίας και συγκεκριμένα: Ημν/ια Ανάρτησης, Τίτλος, Περιγραφή, Απαιτούμενα προσόντα, Προσφερόμενα, Μισθός, Επιχείρηση, Email, Τύπος Απασχόλησης, Απαιτούμενη Προϋπηρεσία, Περιοχή.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση κάνοντας HTTP Request στο API endpoint https://apigw.ea.echamber.gr/career/0.1/jobs-0.0.1-SNAPSHOT/jobpost/active.
Για να αποκτήσετε το κλειδί που χρειάζεται το request στο παραπάνω endpoint θα πρέπει να κάνετε εγγραφή στην πλατφόρμα https://apim.ea.echamber.gr/devportal 

Εκεί θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο Application, να αιτηθείτε Subscription στο συγκεκριμένο API, και μετά την έγκριση του αιτήματος να εκδώσετε το API Key.

Το αίτημά σας θα περάσει από έγκριση από το επιμελητήριο. Για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το αίτημα σας, καθώς και την έγκριση/απόρριψη αυτής, ενημερώνεστε μέσα από την παραπάνω πλατφόρμα. Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε εδώ.

Παράδειγμα κλήσης:

curl -X GET “https://apigw.ea.echamber.gr/career/0.1/jobs-0.0.1-SNAPSHOT/jobpost/active” -H “Authorization: Bearer [YOUR_KEY]”