Την αστάθεια του ελληνικού φορολογικού συστήματος και την αδυναμία επενδύσεων τόνισαν οι εκπρόσωποι των επτά μεγαλύτερων διμερών Επιμελητηρίων της χώρας, σε συνέντευξη τύπου κατά την διάρκεια παρουσίασης μελέτης που εκπονήθηκε από το \’Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανιών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και την The Boston Consulting Group (BCG), με τίτλο «O ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας»
Οι Πρόεδροι των επιμελητηρίων τοποθετήθηκαν σχετικά με την πορεία των μεταρρυθμίσεων και την Ελληνική Οικονομία.
Ειδικότερα, ο
Πρόεδρος Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Σίμος Αναστασόπουλος, τόνισε ότι είναι αδήριτη ανάγκη να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας, να τονωθεί η εξωστρέφεια και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.
Ο
Πρόεδρος του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου, Ιωάννης Τσαμίχας, σημείωσε: Η ελληνική οικονομία έχει πολλαπλά συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με πολλές χώρες. Η αξιοποίηση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων για την ενίσχυση της αναπτυξιακής δραστηριότητας απαιτεί τη διαμόρφωση και την αποτελεσματική εφαρμογή συγκεκριμένης στρατηγικής, και ειδικότερα της Εθνικής Στρατηγικής για τις Εξαγωγές, δηλαδή ολοκληρωμένων και στοχευμένων μεταρρυθμίσεων και κατάλληλης οικονομικής πολιτικής. Επισημαίνοντας ότι, Έρευνα-Τεχνολογία-Καινοτομία αποτελούν το τρίπτυχο που μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση της εξωστρέφειας, με την προϋπόθεση να έχει εξαγωγική κατεύθυνση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της διεθνούς αγοράς.
O κύριος 
Christophe LEMARIE, Αντιπρόεδρος του Ελληνογαλλικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, με την σειρά του αναφέρθηκε στην έντονη παρουσία των γαλλικών εταιρειών στην Ελλάδα (120 εταιρείες) οι οποίες δεν έχουν σταματήσει, καθ’όλη τη διάρκεια της κρίσης, να πιστεύουν στο μέλλον και στη βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας, παρέμειναν σταθερές και συνεχίζουν να αγωνίζονται για τη προστασία των δραστηριοτήτων τους και τη διαφύλαξη του ανθρώπινου δυναμικού τους.  Αναγνωρίζοντας τις μεγάλες προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια κι έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς, ανέφερε ο κ. Lemarié, ότι θα πρέπει να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις σε βασικούς τομείς όπως στο θεσμικό πλαίσιο, στο φορολογικό συστήμα, για ένα σταθερό, σαφές και προβλέψιμο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις..
Τα κύρια σημεία της μελέτης έχουν ως εξής:

– Παρά τις θετικές εξελίξεις, παραμένει ισχυρός ο κίνδυνος η ελληνική οικονομία να μην πετύχει σταθερά θετικούς και σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ο βιώσιμος δρόμος για την ανάπτυξη διέρχεται από την ουσιαστική αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της οικονομίας σε σχέση με το παρελθόν. Ο εξωτερικός δανεισμός της χώρας, τόσο του δημόσιου, όσο και του τραπεζικού τομέα, αναμένεται να συνεχίσει να αντιμετωπίζει περιορισμούς στο προβλεπόμενο μέλλον, προερχόμενους κυρίως από το κόστος του. Έτσι, η αναπτυξιακή ώθηση αναγκαστικά θα πρέπει να προέλθει από εξαγωγές, υποκατάσταση εισαγωγών και άμεσες επενδύσεις, από επιχειρήσεις και επενδυτές που βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα αλλά και από εισροή κεφαλαίων στην πραγματική οικονομία από το εξωτερικό, παρά, όπως στο πρόσφατο παρελθόν, από κατανάλωση ωθούμενη από δανεισμό.
– Για την υλοποίηση των τεσσάρων κατευθύνσεων του μεταρρυθμιστικού κύματος αναλύονται στην παρούσα μελέτη οι μεταρρυθμίσεις που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της εφαρμογής, καθώς και όσες είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας, σε εννέα επιμέρους περιοχές παρεμβάσεων:
1. Δικαιοσύνη
2. Φορολογικό πλαίσιο (Σταθερό, απλό και προβλέψιμο φορολογικό πλαίσιο).
3. Ασφαλιστικό σύστημα
4. Νεανική ανεργία
5. Εκπαιδευτικό Σύστημα
6. Έρευνα και καινοτομία
7. Διαφθορά, γραφειοκρατία και πολυνομία
8. Προμήθειες δημοσίου
9. Εξαγωγικός τομέας